Droomschool

  • inmiddels hebben we ons beiden bij IBBO Heliotroop aangesloten *

Samen met Demelza Olijve van https://www.teachmeonderwijscoaching.nl/ leeft al langere tijd het plan om een eigen school te starten. We zijn een paar weken geleden bij elkaar gekomen om onze visie/missie op papier te zetten.

Pijlers

Spelen – Plezier maken – Bewustwording – Natuurlijk leren 


Visie en missie

Wij verzorgen kindgericht onderwijs, onderwijs dat de nadruk legt op de ontwikkeling van het kind. We geven onderwijs aan klassen met maximaal 20 kinderen in de groep. De doelen worden samengesteld door de leerkracht/begeleider, het kind en de ouders. Hierbij staat centraal: Waar sta je nu en wat wil je nu leren?  

We geven dat praktisch vorm door te werken met de seizoenen en thema’s die aansluiten op de belevingswereld van kinderen. Een kind bij ons op school leert over de zichzelf en de wereld om hem/haar heen. Door veel gebruik te maken van de natuurlijke omgeving kunnen de kinderen meer ontdekken, komen tot een eigen talentontwikkeling wat bijdraagt aan een stevige basis voor de rest van hun leven.  

Middels een groeiboek volgen wij de ontwikkeling van de kinderen. We volgen zowel de sociale ontwikkeling (bijv. Omgaan met teleurstelling/tegenslagen, creatief denken/oplossingsvermogen en doorzettingsvermogen) als de cognitieve ontwikkeling. Ieder kind is hierbij uniek en zal zich ontwikkelen in eigen tempo, met eigen doelen. 
 
De centrale vragen: Waarom ben je hier op aarde? Wat is jouw doel/missie? Wie wil jij zijn? Deze vragen zullen de rode draad zijn tijdens alle portfolio gesprekken, die wij 3x per jaar hebben met het kind en de betreffende ouder(s)/verzorger(s).  

Hartgedragen 

Kinderen in deze tijd moeten zich ontwikkelen op gebieden waar ze nog niet leerrijp voor zijn. Het onderwijs van tegenwoordig is prestatiegericht, vinden wij. Door meer te kijken naar het kind, vertrouwen te hebben in het kind, zal het kind zich gaan ontwikkelen op een natuurlijke manier. Niet trekken, maar koesteren. 

Op onze school vinden wij het van belang dat we goed voor elkaar kunnen zorgen. Dit begint te allen tijde bij jezelf. Daarom starten wij in de eerste weken na iedere vakantie met oefeningen gericht op jezelf. Dit doen we door creatieve oefeningen en oefeningen gericht op het lichaam, hierdoor ontstaat er (lichaams)bewustzijn. Als je niet van jezelf bewust bent, hoe kun je dan bewust zijn van een ander? 

Een dag op onze droomschool

We starten iedere dag met een inloop van 8.15u-9.00u, zodat de kinderen kunnen landen in de dag. Daarna gaan we naar onze centrale plek op het plein (of binnen bij slecht weer) om de dag gezamenlijk te beginnen.  We komen gedurende dag samen op deze centrale plek voor diverse activiteiten, waaronder eetmomenten. 

Op maandag worden de doelen voor de hele week besproken, zodat wij het onderwijs hierop kunnen aanpassen. Iedere ochtend bespreken we met de kinderen hoe de progressie is van de gestelde doelen van die week. De rest van de ochtend werken de kinderen verder aan hun gestelde doel, op hun eigen tempo en niveau.  

Terwijl de kinderen zelfstandig aan het werk zijn, maken wij ruimte voor 1 op 1 gesprekken met de kinderen. Doel hiervan is dat we weten wat er leeft bij het kind, zowel op school als privé. Zo wordt ieder kind gezien. 

Tijdens de leermomenten in de ochtend wordt de lunch door kinderen (voor)bereid met eigen groenten en fruit uit de moestuin.  

In de middag zullen wij het onderwijs vooral richten op het ontwikkelen van de creatiekracht en bezoek aan de natuur (o.a. tuinieren in eigen moestuin en park in de omgeving). Wij zijn van mening dat op deze momenten het talent van de kinderen naar voren zal komen en het zelfvertrouwen zal groeien. Als kinderen plezier beleven aan hun schooltijd zullen ze meer open staan en makkelijker leren.  

We sluiten de dag weer af op onze centrale plek, op het plein (of binnen bij slecht weer).  

De droomschool van Demelza en Jolet, waar ieder kind in zijn/haar kracht wordt gezet!